Husforsikring til lave priser

Som husejer er det væsentligt at du overvejer at få en god husforsikring. Denne forsikring dækker dig økonomisk ved diverse skader som eksempelvis pludselige vandskader, brand, sne/frost. Med pludselig menes der, at den økonomiske erstatning ej modtages hvis skaden opstår i forbindelse med misligholdelse af ejendommen. Husforsikringen kendes også under andre navne som ejendomsforsikring, parcelhusforsikring eller villaforsikring. Ofte kommer denne type af forsikring, med en række tilvalgsordninger.

Bedste priser på husforsikring

Husforsikringen sikrer dig økonomisk, ved flere forskellige typer af pludseligt opståede skader på dit hus. Benytter du nedenstående knap, kan du modtage 3 uforpligtende tilbud på forsikringsaftaler.
Det 100% graits at benytte tjenesten – Tilbuddene er uforpligtende.

Forsikring af hus

Hvorfor tegne en husforsikring

Husforsikringen er indboforsikringens bedre halvdel. Hvor indboforsikringen dækker alt hvad du har inde i dit hjem, så dækker husforsikringen selve hjemmet. Altså dækker indboforsikringen hvis du får stjålet noget i huset, hvorimod husforsikringen dækker skade på selve huset.

Det er vigtigt at du som ejer, er godt økonomisk dækket, hvis der skulle ske skader på din ejendom. Af denne grund er det væsentligt, at du sørger for at få tegnet en god forsikring af din bolig. Dette er dog ikke ensbetydende med, at prisen behøves at være alt for høj – hvilket er en god begrundelse for brug af de populære sammenligningstjenester. Det er ikke lovpligtigt at have forsikringen, men der stilles ofte krav til at der alligevel skal tegnes en, hvis pengene lånes i banken.

Populære tilvalg til husforsikring

Rør- & kabelforsikring

En forsikring af skjulte rør og kabler dækker eksempelvis ved utætheder i boligens skjulte rørinstallationer. Eksempler kan være skjulte kloak eller vandrør i boligens væg eller gulv.

Svampe- & insektskade

En forsikring mod insekter eller svampe dækker din bolig ved svampeangreb eller ødelæggende insekter der kan medføre skade på boligen.

Stikledningsskade

Dækker fejl og skader på de rør eller kabler, som du selv er forpligtet til at vedligeholde i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af huset.

Hvad dækker en husforsikring ikke

Når du tegner husforsikringen, er det som udgangspunkt mod pludseligt opståede skader. Altså dækker forsikringen ikke skader, som skyldes fejlkonstruktioner, dårlig montering eller andre konsekvenser af dårligt udført arbejde eller fremstilling, som forsikringstageren har, eller bør have kendskab til. Ligeledes dækker forsikringen ikke skader der er opstået på grund af dårlig vedligeholdelse, eller lignende konsekvenser der skyldes alder og mangel på løbende reparationer.

Udover ovenstående, så dækker forsikringen ikke, hvis skader skyldes oversvømmelser fra hav, sø, vandløb eller lignende – der trænger igennem utætheder eller åbninger i boligen. Som forsikringstager er det dog dit ansvar, at undersøge dækningen i specifikke tilfælde hos dit respektive forsikringsselskab. Aftalerne er ikke ens, ligesom priserne også varierer. Sammenlign derfor tilbud, og vælg ud fra dækning og pris.

Spørgsmål & Svar - Husforsikring

Er husforsikring lovpligtig

Det er ikke lovpligtigt at tegne en forsikring af huset som ejer. Det kan dog være en god ide, da forsikringen kan hjælpe dig økonomisk hvis du er så uheldig at huset beskadiges.

Forsikring ved lån til bolig

Ofte kræver forsikringsselskaberne at du stifter en forsikring, hvis du skal låne penge til finansiering af boligen. Dette sikrer pengene hvis dit hus skulle brænde eller lignende.

Forsikringer ved køb af bolig

Udover husforsikringen, bør du overveje at tegne en indboforsikring mod tyveri, brand, hærværk m.v. Også en ejerskifteforsikring kan være god ved uforudsete mangler.